Şirketimiz

Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur.

-Immanuel Kant

SİNERJİ İSTANBUL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD ŞTİ

15.10.2010 tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz, 3568 Sayılı ve 13.06.1989 gün ve 20194 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Meslek Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406'ncı maddeleri uyarınca;

 • İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak,

 • Faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine sunmak

 • Yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olan

 • Hesap ve işlemlerinin tasdik işlemlerini yapmak

 • KDV ve diğer vergi İade işlemlerini yapmak

 • Vergi ve inceleme müşavirliklerinde bulunmak,

 • Vergi idare ve mahkemelerinde takip edilmesi gereken uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmetleri verilmesinde

 • Yerli ve yabancı şirketlere Tasfiye, Devir, Birleşme, Nevi Değiştirme,

 • Yatırım teşvik belgesi ile dahilde işleme belgesi gibi izin işlemleri ile ilgili destek hizmetleri,

 • Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Tespit İşlemleri,

 • Gider ve Gelir Revizyonları,

 • Temel ve Yardımcı Mali Tablolar Oluşturulması ve Analizi,

 • Personel Görev Tanımlarının Belirlenmesi,

 • Şirket içi koordinasyon, yönlendirme ve Analiz Toplantılarının organizesi,

 • Şirket İnsan Kaynakları Yönetiminin gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi,

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamalarına Destek ve İş Uyuşmazlıklarına yönelik sürekli Danışmanlık, İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar için iş akitlerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar,konularında yardımcı olmak üzere hizmetinizdedir.

 • Şirket finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla denetim stnadartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerini uygulayarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlemeler yapmaktadır.

EKİBİMİZ

​​Yeminli Mali Müşavir
Sedat Abdullah Arısoy

1969'da Samsun'da doğan Sedat Abdullah ARISOY, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Bir süre TCDD'de çalıştıktan sonra 1993'de Maliye Bakanlığında Hesap Uzman Yardımcılığına, 1997'de Hesap Uzmanlığına, 2004 yılında da Baş Hesap Uzmanlığına atandı.

2005 yılında ABD Washington DC'de, "Amerikan Gelir İdaresi'nin (IRS) Vergi Denetim Teknikleri" konusunda 1 yıl süreyle araştırma ve incelemelerde bulundu. Türkiye'ye dönüşünü müteakip 2006 yılında Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkan Yardımcısı ve sonrasında da Hesap Uzmanları Kurulu Başkan Yardımcısı olarak idari görevlerde bulundu. İdari görev sırasında AB Muktesebatı ile uyum çalışmaları kapsamında Almanya ve İngiltere Maliye Bakanlıkları ile yapılan Twinning (eşleştirme) çalışmalarına katıldı.

Pilot uygulama olarak Maliye Bakanlığı'nın üstlendiği proje kapsamında Hesap Uzmanları Kurulu'nun ilk performans esaslı bütçesinin hazırlanma sorumluluğunu üstlendi.

Almanya'nın Dresden ve Köln şehirlerinde Almanya vergi denetim yapılanması konusunda araştırma ve incelemeler de bulundu.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Birimlerinin birlikte götürdüğü "Risk Puanı Esasına Göre İncelenecek Mükellef Seçimi" konulu projelerin içinde yer aldı.

2008 yılında kurul başkan yardımcılığı sonrasında İngiltere'de Londra ve Manchester kentlerinde "İngiliz Vergi ve Gümrük İdaresinin Yeniden Yapılandırılması" konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 4 aylık bir süre için İngiltere'ye gönderildi.

Hesap Uzman Yardımcılığı giriş sınav komisyonunda komisyon üyesi, Hesap Uzman Yardımcılarına yönelik verilen meslek içi eğitim çalışmaları kapsamında da eğitmenlik yaptı. Bunların yanı sıra 2001-2009 yılları arası Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu üyeliğinde bulundu.

1997-1998, 2002-2003, 2003-2004 ve 2008-2009 dönemlerinde Maliye Hesap Uzmanları Derneği'nde yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Derneğin aylık yayınlanan "Vergi Dünyası" dergisinde 2 yıl boyunca genel yayın yönetmenliği'ni üstlendi.

2003 ve 2004 yıllarında Vergi Konseyi bünyesinde "Kayıtlı Ekonomiye Geçiş, Kayıtdışı İle Mücadele Alt Komisyonu" ile "Vergi Usul Kanunu Yeniden Yazım Alt komisyonu" nda bakan onayı ile görev yaptı.

06 Nisan 2009 tarihinde devlet memuriyetinden istifa ederek Antalya merkezli akaryakıt, döviz, altın ve gıda ana kollarında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğunda önce mali koordinatör, sonra genel koordinatör olarak görev yaptı. Bir süre sonra ise Yeminli Mali Müşavirlik şirketini kurarak mesleki faaliyetine devam kararı aldı.

Evli ve iki erkek evlat sahibidir.