TASDİK HİZMETLERİ

1950 yılında temelleri atılan Modern Türk Vergi sistemi beyan esasını getirirken beyanların defter kayıtlarına uygun olmasını, defter kayıtlarının kanunen şekli ve içerikleri belli belgelere dayanması gerektiğini düzenlemiştir. 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında da tüm mükelleflerin belge ve kayıtlarının Yeminli Mali Müşavirler tarafından onaylanması şartına bağlı olarak bazı iade, mahsup ve ödeme işlemlerinin otomatik olarak yapılacağını düzenleme altına almıştır. Bu suretle başka bir denetim ve kontrol işlemine gerek duyulmaksızın yeminli mali müşavir incelemesinin devletin incelemesi yerine sayılacağını kabul etmiştir. Tasdik hizmetleri dediğimiz hizmetler işte bu neviden kanuni düzenlemeler altına alınmış olan işlemler bütünü olarak isimlendirilebilir. Şirketimiz bünyesinde ortak ve sorumlu Müdür olarak görev yapan ve Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı kökenli Yeminli Mali Müşavirler tarafından titiz çalışmalar neticesinde tasdik hizmetleri verilmektedir. Bu çalışmalar başlıca iki grup altında toplanabilir. Tasdik hizmetlerinde temel amaç vergisel risk doğurabilecek hataları mükelleflere bildirerek önlem alınmasını sağlamak ve mükellefleri herhangi bir inceleme durumunda koruma altında tutma çabasıdır.

 

Tam Tasdik

Eylül 16, 2020

E-Bülten çok yakında sizlerle

Çok Yakında...

Logo.jpg

Admin